Skolotāju diena 2019

Sekojot tradīcijai, arī šogad Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” skolotāji piedalījās Skolotāju dienai veltītā ekskursijā. Kopā devāmies iepazīt tuvāk SIA “Getliņi EKO” atkritumu pārstrādes un enerģijas ražošanas centru. Šeit īstenotā efektīvā un ilgtspējīgā darbība atkritumu šķirošanā, elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā iedvesmoja mūs visus, rādot piemēru sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības realizēšanā. Šeit mūs lutināja arī svaiga tomātu un gurķu raža, kas nesezonā var tikt izaudzēta, pateicoties atkritumu pārstrādē iegūtajai siltumenerģijai — ar to tiek apsildītas siltumnīcas, kurās ekoloģiski audzē tomātus, gurķus un nokarenos ziedus. Arī mēs namā aktīvi šķirojam atkritumus un uz šādu rīcību mudinām arī mūsu audzēkņus. Vērtīgajā ekskursijā gūtās zināšanas TJN “Annas 2” skolotāji nodarbībās ar prieku nodos tālāk audzēkņiem, paplašinot viņu redzesloku par tehnoloģiju un inovāciju plašajām iespējām dažādās nozarēs un veicinot izpratni par vidi saudzējošu aktivitāšu nozīmi mūsdienās.