Šogad jau 12. reizi Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā bija apskatāma Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” rīkotā plastiskās mākslas konkursa „Laikmetu griežos” izstāde. Konkurss turpināja iepriekšējā gadā iesākto tēmu “Rīgas namu rotājumi”, atzīstot, ka skolēnu darbi ne tikai lieliski iederas muzeja interjerā un ekspozīcijā, bet to darināšana arī modina dalībniekos interesi par Rīgas vēsturi, veicina izpratnes veidošanos par kultūrvēsturisko mantojumu un ļauj veidot mākslinieciski brīvus darbus par tēmu. Izstāde bija apskatāma arī Muzeju naktī, un, kā norāda Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbinieki, 6 000 Muzeju nakts apmeklētāji par to izrādījuši interesi.

30. maijā muzejā notika konkursa noslēguma pasākums un dalībnieku apbalvošana. Īpašas pateicības tika izteiktas vairākiem pedagogiem, tostarp arī Tehniskās jaunrades nama ”Annas 2” skolotājai Andai Laukevicai. Vēl patīkamāk, ka 1. pakāpes diplomus par saviem darbiem saņēma visi trīs TJN “Annas 2” pārstāvji:

Amanda Nedzvecka par darbu “Zirgu pasta rotājums”, Kārlis Dzērve par darbu “Katrai pilsētai savs lauva” un Katrīna Milda Mūrniece par darbu “Gudrā pūce” (visi dalībnieki B vecuma grupā, 11-14 gadi). Amanda darbojas zīmēšanas, bet Kārlis un Katrīna  —  keramikas pulciņā.

Darbi tika veidoti mozaīkas tehnikā, izmantojot akmens masas flīžu lauskas. Pati tehnika radusies jau 3. gadu tūkstotī pirms mūsu ēras, laika gaitā izejot dažādas attīstības fāzes. Kā uzskata skolotāja Laukevica, mozaīkas veidošana attīsta precizitāti, pacietību, ļauj apzināt jaunus materiālus, tā veicinot jaunradi. Iepazīstoties ar mozaīkas bagāto vēsturi un specifiskajiem terminiem, audzēkņi iegūst jaunas teorētiskās zināšanas, bet, lai realizētu lielāku mozaīkas projektu, nepieciešama sadarbība  —  tā tiek veicināta komunikācija audzēkņu starpā.

“GUDRĀ PŪCE” (Katrīna Milda Mūrniece)

Pūce daudzām tautām ir gudrības simbols. Kas īsti ir gudrība? Vai izlasītās grāmatas? Reizrēķins? Izdzīvošanas prasmes? Vai vienkārši liela galva, jo tajā ir daudz smadzeņu. Pūcei noteikti tāda ir. Ne velti pūcīte sēž pie VALTERA UN RAPAS grāmatnīcas un aicina krāt zināšanas ar iespiestā vārda starpniecību. 

“ZIRGU PASTA ROTĀJUMS” (Amanda Nedzvecka)

Kādreiz, kad vēl nebija interneta un e-pasta, vēstules izvadāja ar zirgu. Zirgs ir skaists un ātrs dzīvnieks un klausa cilvēkam. Lai kaut kur ātri nokļūtu, vajadzēja sēsties zirgam mugurā un auļot. Šodien Zirgu Pasta ēkā jaunieši spēlē teātri. Dažus gadus atpakaļ tur sacentās konkursa “Superpuika” finālisti.

“KATRAI PILSĒTAI SAVS LAUVA” (Kārlis Dzērve)

Lauva ir spēka un varenības simbols, to bieži lieto kā valstu vai pilsētu simbolu. Cilvēki ticēja, ka lauva palīdzēs nosargāt pilsētu no iebrucējiem.