Simpozijs “Interešu izglītība 21.gadsimtā: radošums, personība, karjera”

2019. gada 2. aprīlī Tehniskās jaunrades nams “Annas 2” rīkoja simpoziju “Interešu izglītība 21.gadsimtā: radošums, personība, karjera” savas 30 gadu jubilejas gada ietvaros. Pasākumā vienuviet tikās Latvijas interešu izglītības centru vadītāji, izglītības metodiķi, valsts pārvaldes un pašvaldības darbinieki. Vietējie un ārzemju eksperti dalījās gan ar pieredzes stāstiem un pētījumu rezultātiem par interešu izglītības nozīmi bērnu un jauniešu personības veidošanā, radošuma attīstībā un nākotnes karjeras izvēlē, gan piedāvāja nākotnes redzējumu interešu izglītības attīstības perspektīvām nākotnē. Sirsnīgi pateicamies visiem dalībniekiem, kuri veltīja savu laiku būt ar mums kopā šajā notikumā, kā arī lieliskajiem lektoriem, kuri iedvesmoja klātesošos šajā otrdienas rītā!
Īpašs paldies Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” atbalsta biedrībai, Eiropas Bērnu un jauniešu neformālās izglītības iestāžu asociācijai EAICY un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam.
Foto: Ainis Kursišs