Informējam, ka keramikas un zīmēšanas pulciņi pie nodarbību vadītājas Andas Laukevicas atsāk savu darbību no šīs piektdienas, 05.04.2019.

Lūdzu, sekojiet līdzi izmaiņām pulciņu nodarbību laikos.