Divu pulciņu sekojošas izmaiņas:

1. Keramikas pulciņa skolotājas prombūtnes laikā keramika notiks tikai otrdienās no plkst. 14:30 pie skolotājas Baibas Vataginas.

2. Zīmēšanas nodarbības uz laiku nenotiek.