Nodarbībās paredzēts dalībniekiem iepazīt vispirms pašiem sevi un tad kultūru sev apkārt, lai, balstoties uz šo izpratni, pieņemtu lēmumus saskaņā ar personīgajiem mērķiem un sabiedrības vajadzībām.

Nodarbības tiks veidotas diskusiju formā, kā arī nelielās grupās, izpildot dažādus mācību uzdevumus. Šajā procesā tiks veicināta prasmju attīstība un dota iespēja savas spējas realizēt gan tiem, kas “dzimuši līderi”, gan mudināts ikviens uzņemties atbildību un parādīt savas spējas, ja tās atbilst situācijas vajadzībām.

Nodarbībās notiek literatūras apguve un apspriešana, praktiska mācību pasākumu organizēšana un norise, kā arī dalībnieku individuālo darbu prezentācijas. Darba procesā kluba dalībnieki paši varēs izvēlēties pārrunājamos un izpētāmos tematus.

Nodarbības vada antropologs, TJN “Annas 2” izglītības metodiķis organizatoriskajā jomā Aldis Pūtelis.

Nodarbības notiek pirmdienās 21. kab. 14.30-16.30 un trešdienās 4. kab.  14.30-16.30.

Jauniešiem vecumā no 12 līdz 25 gadiem.

Nodarbības sāksies 11. februārī.