79% skolotāju ir pārliecināti, ka papildu mācību materiāli skolēniem radītu vēlmi padziļināti apgūt programmēšanu, liecina Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) veiktais pētījums.

Skolotāja Raivja Ieviņa sarakstītā grāmata ir materiāls, ko programmēšanas apguvei var izmantot ikviens, kam radusies interese par programmēšanu. Grāmatā viegli saprotamā veidā ir apkopoti programmēšanas pamati, kā arī apskatītas sarežģītākas tēmas. Izstrādātais materiāls ir izmantojams interešu izglītības programmas realizēšanai dažāda vecuma audzēkņiem ar un bez priekšzināšanām.

Jaunā mācību grāmata tiks nosūtīta visām tām Latvijas vispārizglītojošajām izglītības iestādēm, kuru audzēkņu aktivitāte dažādās informātikas / programmēšanas sacensībās ir bijusi salīdzinoši neliela, tādējādi veicinot interesi par programmēšanu visā valstī. Tāpat ar grāmatu varēs iepazīties Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kā arī būs pieejama tās elektroniskā versija: http://eprasmes.lv/programmesanas-pamati-c-un-java/