Tehniskās jaunrades nams “Annas 2” 18. oktobrī no 16.00 līdz 19.00 apmeklētājiem piedāvās  iespēju ieskatīties TJN “Annas 2” darbnīcās, studijās, aprunāties ar modelistu sacensību čempioniem, apjaust, kādas prasmes un zināšanas šajā namā var gūt, kādu neformālo izglītību tas piedāvā. Jūs tiksieties gan ar tehnikas speciālistiem, gan radošām personībām.

Iepazīšanās ar Zinātnes centra “Tehnoannas pagrabi” ekspozīciju, informācija par pieteikšanos Zinātnes centra apmeklējumam, jaunumi un sarunas ar zinātņu komunikatoriem neformālā, brīvā atmosfērā. Un galvenais atcerēties, ka pie mums atrodas planetārijs, kas Rīgā regulāri strādā jau vairāk nekā 10 gadus.

Ieskats tās Rīgas daļas vēsturē, kur atrodas Annas iela. Stāsts par to, kā šī ap Rīgu esošo “smilšu kalnu” daļa kļuvusi par gandrīz pilsētas centru, kas varētu agrāk būt bijis gan šajā vietā, gan TJN “Annas 2” namā.

Un kosmisko spoguļu atspulgi TJN “Annas 2” telpās lauzīs telpu un dimensijas. Varēs ieskatīties pārvērstā realitātē, spoguļos, kas nevis tikai attēlo, bet arī izmaina, radot smieklīgas sajūtas par sevi un citiem. Smiesimies kopā!

Atrodiet Annas ielu savās kartēs, nāciet un atrodiet vēl daudz vairāk!

Tekstu sagatavoja TJN “Annas 2” izglītības metodiķis Aldis Pūtelis, tel. +371 67374093