Projekta “Attīsti – mācies – dalies – Eiropā” (Make: Learn: Share: Europe) ietvaros TJN “Annas 2” Programmēšanas pulciņa audzēkņi apguva “Android lietotņu izstrādi” (2016. gadā) un “Robotu programmēšanu Arduino vidē” (2018. gadā).
“Android lietotņu izstrādi” apguva 9 audzēkņi, kuri tālāk nodeva zināšanas citiem saviem vienaudžiem. Kopumā lietotņu izstrādes apguvē piedalījās 25 skolēni. Kā atzina mācību procesā iesaistītie, bija izaicinājums zināšanas nodot tālāk citiem vienaudžiem, nebija viegli noturēt skolēnu uzmanību, jo viņiem bija dažāds zināšanu līmenis. Vēl citiem radās vēlme uzprogrammēt savu spēli.
“Robotu programmēšanu Arduino vidē” apguva 10 audzēkņi. Tas ir radošs process. Iesaistītie izrādīja iniciatīvu, uzlabot esošos robotus un būvējot paši savus robotus, un divi ir jau tapuši. Roboti bieži lūzt un ir nepieciešama nauda un laiks to labošanai. Toties nav pašiem jābūvē robots, bet var nodarboties tikai ar tā programmēšanu. Robotiem tiek izmantoti Atmel Atmega mikrokontrolieri, kuru programmēšana ir līdzīga programmēšanai valodā C.
Ar sumo robotiem esam piedalījušies 9 robotikas turnīros, tajā skaitā 2 ārzemju. Programmēšanas pulciņa audzēknim Dzintaram Starupem ir izdevies 2 reizes uzvarēt valsts mēroga robotikas sacensībās.