VAKANCES

Tehniskās jaunrades namā “Annas 2” vakances uz 02.05.2018.:

– Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā uz 1 likmi
– Pagarinātās dienas grupas skolotājs Bērnu zinātnes centrā “Tehnoannas pagrabi” uz 1 likmi
– Skaņu un mūzikas veidošanas studijas skolotājs uz 24 stundām