Tehniskās jaunrades nams “Annas 2”, sadarbībā ar Lietuvas, Igaunijas un Norvēģijas kolēģiem, realizē Erasmus+ projektu “Pāriet uz ilgtspējīgu dzīvesveidu” (Jump into sustainable lifestyle), kura ietvaros dalībvalstis veic metodiskā materiāla atlasi no Norvēģijas kolēģu organizācijas PERL (The Partnership for Education and Research about Responsible Living) sagatavotiem materiāliem. Tā ir starptautiska organizācija, kurā apvienojušies 140 institūti no 50 pasaules valstīm.
Liela sabiedrības daļa pasaulē jau ir atpazinusi, ka esošās ekonomiskās attīstības tendences nav ilgtspējīgas. Acīmredzamās klimata izmaiņas ir tikai viena no daudzām pazīmēm, kas uzrāda, ka globāli dabas sistēmas tiek nesaudzīgi pakļautas un neracionāli izmantotas.
Izglītību veicinošas organizācijas šodien veic lielu darbu, izstrādājot mācību metodes un mācību stundu paraugus, kā interaktīvā un rosinošā veidā ieaudzināt bērnos un jauniešos atbildīga dzīvesveida domāšanu un uzvedību.
Tehniskās jaunrades nams “Annas 2” piedāvā novadīt šo interesanto metožu meistarklasi jūsu skolā klātiene, lai radītu dzīvu priekšstatu, kā efektīvi tās pielietot, organizējot mācību stundas, valodās, mākslās, ģeogrāfijā, matemātikā, psiholoģijā, vēsturē u.c. priekšmetos.

Koordinātori : Linda Smilga un Santa Ķempele