Programmēšanas pulciņa nodarbības

No 24. aprīļa atsākas programmēšanas pulciņa nodarbības.