Barkāns un Daniels Alksnis, iegūstot 29 punktus no 35. Viņu darbs tika atzīts par trešo labāko savā vecuma grupā.

10. decembrī norisinājās programmēšanas sacensību “CleverCup 2017” neklātienes 2. kārta. Daļa audzēkņu, neskatoties uz to, ka tā bija brīvdiena, ieradās tehniskās jaunrades namā, lai sacensību atmosfērā trīs stundu garumā pildītu programmēšanas uzdevumus. Citi piedalījās attālināti, atrodoties mājās. Lai iegūtu maksimālo punktu skaitu, bija jāatrisina četri uzdevumi. Pirmajā uzdevumā bija jāizveido programma, kas jebkurā tekstā atrastu lielos burtus “I” un aizstātu tos ar mazajiem “i”, un atrastos mazos “l” aizstātu ar lielajiem “L”, lai šie burti tekstā būtu vieglāk atšķirami. Lai atrisinātu 2. uzdevumu, bija jāizdomā algoritms, kas noteiktu, vai policistam izdosies notvert zagli, ja abi pa pilsētu kustas pēc noteikta algoritma. Trešais uzdevums bija salīdzinoši viegli atrisināms, jo bija jāspēj sportistus sadalīt divās komandās tā, lai pirmajā būtu tie, kuru kārtas numurs ir nepāra skaitlis, un otrajā tie, kuru kārtas numurs ir pāra skaitlis. Savukārt ceturtajā uzdevumā noderēja ģeometrijas zināšanas, jo, lai atrisinātu uzdevumu, bija jāaprēķina daudzstūra diagonāļu krustpunktu skaits. Neviens sacensību dalībnieks neatrisināja visus uzdevumus nevainojami, tomēr daži bija tuvu maksimālajam punktu skaitam. Viens no tiem bija TJN “Annas 2” programmēšanas pulciņa audzēknis Pauls Purviņš, kuram bija 3. labākais rezultāts.

Raivis Ieviņš
TJN “Annas 2” programmēšanas pulciņa skolotājs