Tehniskās jaunrades nams “Annas 2” ir iesaistījies Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas “ERASMUS+” ietvaros atbalstītā projektā “Attīsti – mācies – dalies – Eiropā” (Make: Learn: Share: Europe), Granta līguma Nr. 2015–2843/001-001 un Projekta partnerības līguma Nr. 2015–2843/001-01).

Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2015. – 31.10.2018.
Projekta joma: inovatīvas informācijas komunikāciju tehnoloģijas (turpmāk – IKT)

Projekta mērķis:
– veicināt un attīstīt skolēnu digitālās prasmes un radīt izglītības iestādē ilgtspējīgu skolēnu izglītošanu šīm prasmēm arī pēc projekta noslēguma,
– nodrošināt uz padziļinātām zināšanām, starptautisko pieredzi un praktisku darbību balstītu IKT apguvi skolās, demonstrējot iegūto zināšanu izmantošanu un lietderību ikdienā, tādējādi radot interesi izvēlēties IKT nozari studijām un nākotnes profesijai, vienlaikus rosinot arī matemātikas, dabaszinātņu un svešvalodu apguvi.

Projektā piedalās 5 valstis:
– Ronneby Gymnasieskolan Knut Hahn (Zviedrija),
– Fondazione Mondo Digitale (Itālija),
– Gijón City Council (Spānija),
– Sheffield City Council (Lielbritānija),
– Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments) Latvija.
Savukārt, Departaments dalībai projektā ir izvirzījis – Rīgas 22.vidusskolu, Rīgas 25.vidusskolu un Tehniskās jaunrades namu “Annas 2”.

Projektā plānotās aktivitātes:
1. Inovatīvu IKT zināšanu apguve katrā valstī individuāli,
2. Mācību materiālu izstrāde,
3. Skolēnu “Zināšanu vēstnešu tīklojuma” izveide (projektā iesaistītie skolēni darbosies kā zināšanu vēstneši, apmācot tālāk skolēnus savās skolās),
4. Vienotas informācijas platformas izveide (Shared Drive), lai nodrošinātu skolēnu izstrādāto IKT produktu un risinājumu, piemēram, mobilo aplikāciju, izrādes gaitas atspoguļošanu, savstarpējo komunikāciju starp projektā iesaistītajiem skolēniem un skolotājiem, mācību materiālu, u.c. rezultātu pieejamību,
5. Nepieciešamās tehnikas iegāde,
6. Pieredzes apmaiņa, labās prakses pārņemšana,
7. Projekta rezultātu izplatīšana (dalība projekta partneru konferencēs ārvalstīs, mājas lapas izveide, projekta atspoguļojums sociālajos tīklos un citur).

Paredzamie rezultāti:
1. Projektā apmācīti skolotāji, tehniskie darbinieki, vismaz 15 skolēni multiplikatori, katrā projektā dalībiestādē,
2. Izstrādāti mācību kursu apraksti un metodiskie materiāli,
3. Skolēni apguvuši jaunus, inovatīvus IKT produktus,
4. Veicināta un attīsta skolēnu digitālo prasmju,  matemātikas, dabaszinātņu un svešvalodu apguve vispārējās izglītības dažādos posmos,
5. Skolēnos radīta interese izvēlēties IKT nozari studijām un nākotnes profesijai.

Katra skola izvēlējās sev interesējošo virzienu:
– Rīgas 22.vidusskola – Arduino, Raspberry pi,
– Rīgas 25.vidusskola – Modelling for drones, Mathematics applications like Wolfram Alpha
– TJN “Annas 2” – Applications, Summo Robots

Projekta gaitai var sekot līdzi projekta mājas lapā: http://www.makelearnshare.eu/