Ir sākusies pieteikšanās vasaras nometnēm

Nometnes mērķis ir lietderīga brīvā laika pavadīšana, aktīvi darbojoties dažādās radošās un izglītojošās darbnīcās, kā arī dodoties ekskursijās un jaunu draugu iegūšana.

06.06.2016.–10.06.2016.  Annāriņa 1 (nokomplektēta)
13.06.2016.–17.06.2016.  Annāriņa 2 (nokomplektēta)
15.08.2016.–19.08.2016.  Tuk, tuk par Annu (nokomplektēta)

Katras nometnes mērķa grupa ir 20 bērni vecumā no 7 līdz 10 gadiem, kuru deklarētā dzīvesvietas adrese ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā vai viņi mācās kādā no Rīgas pilsētas izglītības iestādēm un kuriem ir vēlme lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Maksa par nometni – 75 EUR.

Par pieteikšanos interesēties pa tel. 29159668 (Edīte) vai pa e-pastu edite.dmuhovska.grava3@gmail.com