Svētki, veltīti tehniskajai jaunradei

2015.gada 10.septembrī no pl.15:00 līdz pl.19:00  Tehniskājā jaunrades namā „Annas 2” norisināsie svētki,  kuru mērķis – veicināt bērnu un jauniešu interesi par tehniskās jaunrades nozīmi personības attīstībā un karjeras izvēlē.

Apzinot 21.gadsimta aktuālākās un pieprasītākās profesionālās darbības sfēras ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē svētku ietvaros tiks organizēts „Zināšanu gadatirgus”. Būs iespēja iepazīties ar visiem tehniskās jaunrades nama piedāvātajiem interešu izglītības virzieniem bērniem un jauniešiem, kā arī pieteikties nodarbībām. Interesentiem būs iespēja apmeklēt visas darbnīcas, iepazīties ar katras darbnīcas specifiku un pedagoga pavadībā darboties un izmēģināt savas spējas kādā no tehniskajiem virzieniem, kā arī piedalīties dažāda veida izglītojošās un atraktīvās aktivitātēs: 

  • Jaunās automodelisma trases atklāšana;
  • Perkusiju priekšnesuma baudīšana;
  • Pieteikšanās šī gada konkursam Superpuika  šeit:
  • Izveicības pierādīšana veiklības trasē;
  • Piedalīties ekskluzīvu, pašdarinātu mūzikas instrumentu izgatavošanā pie mūsu ritma meistara Miguel Andres Hernandez Giraldi;
  • darboties attīstošās mākslas darbnīcās;
  • izmēģināt sarunāties citā mēlē – persiešu, spāņu vai jau tik pierastajā angļu valodā;
  • pierādīt sevi modernās tehniskas izjaukšanā un salikšanā;
  • un citi pārsteigumi.

 Svētkus jau divdesmit otro reizi rīko TJN „Annas 2”. Svētki Annas ielā ir pozitīvs, atraktīvs un izglītojošs pasākums mūsdienīgiem, zinātkāriem un mērķtiecīgiem bērniem un jauniešiem. Tieši TJN „Annas 2” sniedz iespēju iegūt šim laikmetam atbilstošās kompetences, kas jaunajai paaudzei dod iespēju jau agrīnā vecumā apzināt iespējamos profesijas virzienus, kuros iegūt atbilstošās zināšana, prasmes un kompetences ārpus formālās izglītības, paaugstinot jauniešu konkurētspēju darba tirgū.

Tehniskais jaunrades nams var lepoties ar saviem pedagogiem, jo viņi ne tikai māca, bet arī rada un iedvesmo savus audzēkņus, bērnu vecākus un kolēģus sava aroda izkopšanai.

Elīna Baumane TJN”Annas2” izglītības metodiķe