No 2015. gada 24. aprīļa līdz 18. maijam notika Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” fotostudijas vadītāja, fotomākslinieka Andreja Granta organizēts pilsētas jauniešu fotoamatieru praktikums – konkurss. Praktikuma – konkursa mērķis: apzināt pilsētas jaunos fotoamatierus, kuri nodarbojas ar analogo melnbalto fotogrāfiju, dot iespēju jauniešiem radoši pielietot savos fotokolektīvos iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, pārliecināties par audzēkņu tehniskās un estētiskās sagatavotības līmeni, apmainīties ar pieredzi, kā arī rosināt jaunas sadarbības formas starp pilsētas jauniešu foto kolektīviem.

Praktikuma – konkursa radošais uzdevums: 24.aprīlī katram dalībniekam – autoram, atrodoties noteiktā teritorijā (kvartālā Brīvības – Tallinas – Tērbatas – Artilērijas ielas) noteiktā 3 stundu laikā radīt savu fotogrāfiju minikolekciju pēc paša brīvi izvēlētas tēmas un žanra.

Pasākumā piedalījās 3 fotokolektīvu komandas un 2 individuālie jaunie fotoamatieri. Kopā 14 dalībnieki divu vecumu grupās: 17 – 20 g. un 21 – 25 g. v.

Pasākumā padarītā radošā darba rezultātu izvērtējumam tika izveidota vērtēšanas komisija 3 cilvēku sastāvā: Anda Bankovska (fotomāksliniece),  Arnis Balčus (fotomākslinieks, i-neta žurnāla fotokvartals.lv redaktors), Viktorija Eksta (fotomāksliniece).  18. maijā vērtēšanas komisija, vadoties no fotogrāfijas autoru domas pastāvīguma, oriģinalitātes, izpildījuma tehniskās kvalitātes, veiksmīga māksliniecisko līdzekļu radoša izmantojuma, koleģiāli izvērtēja konkursam iesniegtos darus.

Darbi tika vērtēti divās kategorijās: tika izcelti īpaši veiksmīgs autora sniegums un veiksmīgs autora sniegums. Abas audzēkņu kategorijas saņēma oriģinālus atzinības rakstus ar iepriekš minēto vienu vai otru darba novērtējumu. Autori, kuru darbi tika novērtēti kā veiksmīgi un īpaši veiksmīgi, papildus atzinības rakstam kā balvas saņēma fotoalbūmus. Katrā vecuma grupā žurija piešķīra arī Galveno balvu vienam autoram, kura darbi, žūrijasprāt, bija īpaši izcēlušies ar radošumu un oriģinalitāti. Šie autori papildus saņēma „Fotokvartāla” gadagrāmatas. Pasākuma dalībnieki izteica pārliecinošu vēlēšanos uzturēt šā pasākuma tradīciju arī turpmāk.

 

Fotokolektīvs

Pedagogs

Iesniegto darbu skaits

Dalībnieku skaits

Vērtējums

 

Rīgas Skolēnu pils

 

A.Kozlovskis

6

1

 

Maira Darkevica (veiksm.)

 

 

TJN „ANNAS 2”

 

 

A. Grants

      26     5 Zane Rinda (īp. veiksm.)

Ēriks Lapiņš (īp. veiksm.)

Oskars Zikmanis (veiksm.)

Mārtiņš Gaušis (veiksm.)

Inese Vilciņa (veiksm.)

 

JRRMV

 

 

R. Lielbriedis

16

3

Beate Daņilova (īp. veiksm.)

Milda Muktupāvela (īp.veiksm.)

Katrīna Andronova (veiksm.)

 

 

ISSP skola

 

            —

18

3

Līga Goldberga (Galvenā Balva)

Anete Vīksne (īp. veiksm.)

Ieva Vīksne (veiksm.)

 

 

 

11

 

2

Dārta Kalmuka, RDMV, (īp. veiksm.)

Annija Marta Cvetkova, R.49.Ģ., (veiksm.)