Kārlis Kagainis par konkursu “Superpuika”

Raidījumā viesojās viens no konkursa “Superpuika” organizatoriem Kārlis Kagainis, kurš mūs iepazīstina ar konkursu, tā mērķi, dalībnieku kvalifikāciju un konkursa ietvaros veiktajiem uzdevumiem.

https://chaula.tv/lv/chaula_video/127F3cyNXkNw1c7/