Piešķirs līdzekļus TJN “Annas 2” planetārijam

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja lēma, ka nepieciešams izstrādāt plānu tehniskās jaunrades attīstībai pilsētā. Ceturtdien, 20. februārī, komitejas deputāti izbraukuma sēdē iepazinās ar Tehniskās jaunrades namu „Annas 2” un tehniskās jaunrades programmām, kuras apgūst Rīgas bērni un jaunieši. Komitejas deputāti atzinīgi novērtēja centra darbību un norādīja, ka ir nepieciešams sekmēt gan Tehniskās jaunrades nama “Annas 2”, gan arī Rīgas Jauno tehniķu centra darbības, tajā skaitā materiāli tehniskās bāzes pilnveidi.

Izbraukuma sēdē deputāti nolēma piešķirt 7398 eiro no finanšu līdzekļu rezerves izglītības, kultūras un sporta pasākumu atbalstam, lai varētu iegādāties jaunu kupolu planetārijam, kas iekārtots Bērnu zinātnes centrā „Tehnoannas pagrabos” un ir Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” struktūrvienība.

Deputāti uzsvēra, ka nepieciešams attīstīt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, institūcijām, t.sk. tehniskajām augstskolām un uzņēmumiem. Tāpat tika atzīts, ka vajadzīgs lielāks atbalsts tehniskās jaunrades pedagogu profesionālajai pilnveidei un jaunu pedagogu piesaistei.

Tehniskā jaunrade ir tā interešu izglītības joma, kas pievērš jauniešus eksaktajām zinātnēm, kā arī veicina praktisku, dzīvē noderīgu prasmju apgūšanu. Rīgā tehniskās jaunrades programmas iesaistīto audzēkņu kopējais skaits ir 4831, kas veido 6,13% no visa interešu izglītības programmu audzēkņu skaita.

Vispārizglītojošajās skolas, izmantojot datorklašu aprīkojumu, pārsvarā īsteno datorapmācības, programmēšanas, dizaina un animācijas programmas, kā arī ar tehnisko modelēšanu un konstruēšanu saistītas programmas, kuras apgūst 1578 audzēkņi. Savukārt trīspadsmit interešu izglītības centru piedāvāto programmu spektrs ir plašāks nekā skolās – tajos apgūst divdesmit astoņas dažādu nosaukumu tehniskās jaunrades apakšprogrammas, t.sk. elektroniku un radioelektroniku, radio vadāmo automobiļu, kuģu un jahtu, lidmašīnu un planieru modelismu, kordas un trases automodelismu, dzelzceļa un raķešu – kosmisko modelismu, gaisa pūķu, automobiļu un kartingu, mini motociklu un lego konstruēšanu, robotiku. Kopumā šīs programmas apgūst 3313 audzēkņi. Savukārt 244 audzēkņi iesaistīti tehniskajos sporta veidos (moto, kartingu un minikāru), kas arī ir cieši saistīti ar tehnisko jaunradi.

Īpaša uzmanība tehniskās jaunrades programmu īstenošanā tiek pievērsta divos interešu izglītības centros – Tehniskās jaunrades namā „Annas 2” un Rīgas Jauno tehniķu centrā. Tehniskās jaunrades programmas palīdz apgūt 65 pedagogi.

Bērnu zinātnes centrs „Tehnoannas pagrabi” ir vieta, kur var doties interaktīvā ceļojumā sajūtu pasaulē. Lai gan tas ir viens no mazākajiem zinātnes centriem pasaulē, tam ir īpaša atmosfēra un oriģināli izgatavoti eksponāti. Ekspozīcijā apvienojas māksla, zinātne un rotaļlietu pasaule, lai atmodinātu radošu izziņas garu katrā apmeklētājā. Pusotru stundu garais seanss, uz kuru jāpiesakās iepriekš, ir kā izrāde, kuras laikā var aizceļot uz zvaigznēm planetārijā, meklēt izeju labirintā zem Rīgas un nonākt ķīmijas amfiteātra pārsteidzošajā pasaulē. Bērnu zinātnes centru „Tehnoannas pagrabi” ar lielu interesi apmeklē gan Rīgas, gan citu Latvijas pilsētu un novadu izglītības iestāžu audzēkņi.

Informāciju sagatavoja: Dzintra Āboliņa, RD Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore