Teleskopā astronomijas nodarbības TJN “Annas 2”

    

Aicinām jaunus interesentus iesaistīties Astronomijas klubiņa nodarbībās otrdienās un ceturtdienās, pl. 17:15 – 20:00. Nodarbības vada skolotājs Emīls Veide, tālr. – 28277128.

Mums ir brīnišķīga iespēja lūkoties Latvijas zvaigžņotajās debesīs katru skaidru nakti, kā arī Visums tiek nepārtraukti novērots no daudzām citām vietām pasaulē, kas paver iespēju izdarīt arvien jaunus atklājumus, par kuriem tiek rakstīts dažādos plašsaziņas līdzekļos. Un tomēr bieži vien neprotam izskaidrot pat šķietami vienkāršas astronomiskas parādības, ar kurām sastopamies ikdienā. Jau daudzus gadus astronomija kā atsevišķa dabaszinātne ir izņemta no vidusskolā apgūstamo obligāto mācību priekšmetu saraksta, un tādējādi jauniešiem nav iespējas apgūt astronomijas pamatkursu vidusskolā, ja vien skola nav nodrošinājusi iespēju mācīties astronomiju kā izvēles priekšmetu. Tomēr ir pāris interešu izglītības iestādes Latvijā, kuras piedāvā apgūt astronomiju ārpus ierastās skolas vides, brīvā gaisotnē un domubiedru lokā. Rīgā ir tikai viena šāda iestāde – Tehniskās jaunrades nams „Annas 2” (turpmāk – TJN „Annas 2”).

Jau 14. gadu TJN „Annas 2” Rīgā un tās rajonā dzīvojošiem jauniešiem vecumā no 11 līdz 25 gadiem piedāvā apgūt astronomiju dažādos līmeņos. 2011./2012. mācību gadā tika uzsākta jauna mācību programma, kuras ietvaros var apgūt gan astronomijas pamatzināšanas, gan padziļināto programmu, ko varētu salīdzināt ar kādreizējo vidusskolas pamatkursa un profilkursa līmeni. Jaunākie skolēni var darboties astronomijas pulciņā, bet pieredzējušie – iesaistīties TJN „Annas 2” jauniešu astronomijas klubiņā. Nodarbības ir bez maksas, un tajās ir aicināts piedalīties ikviens, kam ir interese uzzināt vairāk par kosmisko pasauli.

Astronomijas nodarbībās jaunieši iemācās, kā pareizi veikt astronomiskos novērojumus un orientēties pie zvaigžņotās debess, iepazīst Latvijā redzamos zvaigznājus, gūst priekšstatu par telpu ārpus Zemes robežām. Astronomijas kursā tiek aplūkoti tādi temati kā Zvaigznāji, Debess spīdekļu kustība, Laika skaitīšana, Astronomijā lietotie instrumenti (teleskopi u.c.), Saules sistēma, Zvaigznes un galaktikas, Visuma uzbūve, Kosmonautika. Nodarbībās jaunieši tiek aicināti piedalīties diskusijās par dzirdēto, tiek skatīti dažādi videomateriāli un fotogrāfijas, kā arī izmantoti dažādi modeļi, lai radītu pareizu priekšstatu par aplūkojamo objektu vai parādību.

Tomēr astronomiju nevar apgūt, tikai lasot grāmatas vai skatoties fotogrāfijas, tādēļ regulāri tiek rīkoti praktiski astronomiskie novērojumi gan tepat Rīgā, gan arī ārpus Rīgas. Protams, praktiskā novērošana vienmēr atkarīga no laikapstākļiem, kas, kā zināms, Latvijā mēdz būt visnotaļ nepastāvīgi. Vidēji reizi mēnesī dodamies novērot debesis ar astronomijas pulciņa teleskopu, aplūkojam Mēnesi, Saules sistēmas planētas, dubultzvaigznes, zvaigžņu kopas u.c. interesantus objektus. Vienlaikus cenšamies debesīs atrast nodarbībās apgūtos zvaigznājus. Ja gaidāms kāds īpašs astronomisks notikums, piemēram, aptumsums vai meteoru plūsmas maksimums, tad dodamies ārpus Rīgas meklēt tumšākas debesis, lai varētu pēc iespējas pilnvērtīgāk izbaudīt krāšņo ainu, kas paveras naksnīgajās debesīs.

2012./2013. mācību gadā TJN „Annas 2” aicina jauniešus apgūt astronomijas pamatkursu un padziļināto kursu. Jaunu dalībnieku uzņemšana notiek visu laiku, nākot uz nodarbībām otrdienās un ceturtdienās no pl. 17.15 līdz 20.00.

Emīls Veide