Atklājam nodarbības programmēšanā

    

TJN “Annas 2” tiek atklāts jauns apmācību virziens – datorprogrammēšana. Aicinām iesaistītes jauniešus vecumā no 15 līdz 19 gadiem, bet var pieteikties arī citi. 

Nodarbības sākas no 23. janvāra trešdienās 18:00-20:00 un piektdienās 18:00-20:00. Norises vieta – TJN „Annas 2”, 21. kabinetā. Pieteikšanās un papildu informācija pie pulciņa skolotāja Alekša aleksis[at]lavabit.com

Kā uzsver IT nozares profesionāļi, informācijas tehnoloģijas ir perspektīva nozare, kas ar katru mirkli iegūst arvien lielāku nozīmi ikviena cilvēka ikdienas dzīvē.

IT speciālistu nodrošināšanā Latvijā galvenā problēma rodas vidējās izglītības sistēmā. Igaunijas iniciatīva skolās jau no pirmajām klasēm mācīt programmēšanu raisījusi plašu rezonansi Eiropā un arī Latvijā. Latvijas profesionāļi ir izteikušies, ka priecātos līdzīgu tendenci ieraudzīt arī mūsu skolās. Bet kamēr pie mums skolās šāda iniciatīva netiek virzīta, kāpēc lai to nedarītu interešu izglītības iestādes?

Jo vairāk skolēni mācās matemātiku, fiziku, ķīmiju, jo vairāk inovāciju valsts var sagaidīt nākotnē. Jo skolēni būs zinošāki tehnoloģijās, jo skolotājiem būs lielāks izaicinājums citās stundās izmantot datoru un mācības padarīt interaktīvākas.

Programmēšanas nodarbību uzdevumi:

1. sniegt zināšanas par dažādām programmēšanas valodām, to pamatprincipiem un pielietošanas iespējām;

2. sniegt zināšanas par datora darbības principiem un to saistību ar programmēšanu;

3. sekmēt patstāvīgu un grupas projektu izstrādi un realizāciju atbilstoši audzēkņu vecumam, interesēm un spējām;

4. attīstīt interesi, izpratni par informācijas tehnoloģijām un ar tām saisītajām personīgās un profesionālās izaugsmes iespējām;

5. atbalstīt katru audzēkni kā indivīdu un veicināt viņa personisko spēju izaugsmi un izglītošanos, veicināt jaunradi.

Programmas ietvaros tiks apskatītas šādas tēmas – par tām gan skatīti metodiskie materiāli, gan veikta uzdevumu izpilde individuāli un grupās:

1. Programmas uzbūve.

2. Procedurālā programmēšana.

3. Cikli un to nosacījumi.

3. Funkcijas, rekursija.

5. Algoritmi.

6. Datu ievads/izvads.

7. Operētājsistēma, tās darbība.

8. Procesors un programmu izpilde, u.c. tēmas.