Jauniešu klubs aicina pievienoties jaunus dalībniekus

    

TJN „Annas 2” Jauniešu klubs no 14. janvāra uzņem jaunus dalībniekus – jauniešus vecumā no 14 līdz 19 gadiem. Jauniešu klubā aicinām iesaistīties tos, kurus interesē projektu un pasākumu veidošana, diskusijas un darbs grupās, sadarbība ar dažādām organizācijām. Nodarbības notiek pirmdienās 16:00-18:00 un trešdienās 16:30-18:30 TJN „Annas 2” 4. kabinetā, pagrabstāvā.

Jauniešu kluba programmas mērķi un uzdevumi ir veicināt patstāvīgu un grupas projektu izstrādi, iesaistīt jauniešus publisku diskusiju organizēšanā un dalībā, attīstot interesi un izpratni par jaunatnes politiku Latvijā. Šī ir iespēja attīstīt savas komunikācijas prasmes un iegūt radošu un notikumiem bagātu pieredzi.

Kādas ir nodarbību aktivitātes?

Izpratnes, prasmju un attieksmju veidošanai – pārrunas, diskusijas, filmu demonstrējumi, individuālais un grupu darbs, prezentācijas un lekcijas, nacionāla un starptautiska līmeņa pasākumi, muzeju un izglītojošu pasākumu apmeklējumi u.c.;

Pieteikšanās un sīkāka info pie Jauniešu kluba vadītājas Gundas Strengas. E-pasts – gunda.strenga@edu.riga.lv, mob.tālr.: 27071058.