Aktuālais pētījums par interešu izglītību Latvijā un interešu izglītības iestāžu lomu

Pētījuma ziņojums pilnā versijā pieejams šeit: Interešu izglītības loma

Pētījumu veikusi 12 autoru grupa,  tās sastāvā:

Daiga Kalniņa – dr. paed., Bērnu un jauniešu vides izglītības centra „Rīgas Dabaszinību skola” direktore, Doloresa Lepere – Talsu novada bērnu un jauniešu centra direktore, Interešu izglītības iestāžu direktoru konsultatīvās padomes priekšsēdētāja, Māra Vilciņa – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes Sporta un interešu izglītības nodaļas vadītāja, Irēna Maskaļonoka – Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” direktore, Eiropas bērnu un jauniešu neformālās izglītības iestāžu asociācijas (EAICY) prezidija locekle, Inga Auziņa, Liepājas Bērnu un jaunatnes centra direktore, Dzintra Zemture, Bērnu un jauniešu centra „Altona” direktore, Aija Caune, Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra direktore, Dzidra Matusēviča, Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktore, Aina Jansone, Daugavpils Bērnu un jauniešu centra „Jaunība” direktore, Valda Tubina, Saldus Bērnu un jaunatnes centra direktore, Gunita Kļaviņa, Madonas Bērnu un jauniešu centra direktore, Benita Svareniece, Bauskas Bērnu un jauniešu centra direktore.

Pētījuma mērķis: apzināt esošo situāciju interešu izglītībā interešu izglītības iestādēs Latvijā, lai izveidotu pamatu turpmākām diskusijām par interešu izglītības vietu Latvijas izglītības sistēmā un interešu izglītības attīstību.

Pētījuma bāze: 38 interešu izglītības iestādes, 2199 interešu izglītības iestāžu audzēkņi, 1226 interešu izglītības iestāžu audzēkņu vecāki. Pētījumā iegūti arī dati no citiem pētījumiem, apkopoti pašvaldību, interešu izglītības iestāžu absolventu, sadarbības organizāciju un citu personu viedokļi, valsts statistikas dati.