Zīmēšana

Audzēkņi vecumā no 6 līdz 25 gadiem

Zīmēšanas studijā var apgūt zīmēšanas pamatus, kā arī pilnveidot jau iegūtās iemaņas un prasmes, attīstīt telpisko domāšanu un radošo uztveri, izprast kompozīcijas pamatus, izteiksmes līdzekļu veidus. Skolotāja palīdzēs audzēkņiem materializēt savas ieceres un attīstīt iemaņas praktiskajā darbā, kā arī attīstīt izjūtu dažādu līniju ritmos un laukumu pretnostatījumos.

Nodarbības vada Anda Laukevica

23. telpa
Pirmdienās 14.00-20.10
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās 14.10-19.00
Piektdienās