Ritmu meistari

Ritma meistaru darbnīca ir pulciņš kurā iepazīties ar ritmu tā visdažādākajās izpausmēs- katra iekšējo sirds ritmu -pulsu, dabas norišu – gadskārtu ritmu un dažādu tautu tradīcijām to svinēšanā; soļu ritmu caur dejām, rotaļām un spēlēm; skaņas ritmu – vārdu, melodijas un dziesmu ritmu.

Kopā attīstīsim muzikālo dzirdi, ritma un koordinācijas izjūtu. Iepazīsimies ar dažādiem latviešu un citu tautu tradicionālajiem mūzikas instrumentiem. Iepazīsim latviešu un citu tautu tradicionālo mūziku, rotaļas, dejas un spēles caur dabas norisēm un gadskārtu svētkiem.  No ottreiz pārstrādātiem materiāliem radīsim paši savus mūzikas instrumentus.

Pulciņā būs iespējams iepazīties, izmēģināt un  iespējams padziļināti apgūt šādu instrumentu spēles prasmes: kokle, stabules/blokflautas, vargans, ģīga, vijole, dūdas, mandolīna, bungas – perkusiju instrumenti.

Nodarbības vada: Rasa Roze

Pirmdienās 14.00 – 18.50
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās 15.00 – 19.10
Piektdienās 15.00 – 17.40