Lidmodeļi

Audzēkņi vecumā no 10 līdz 25 gadiem

Lidmodelisma nodarbībās audzēkņi apgūst aerodinamikas pamatus, gūst praktiskas iemaņas lidmodeļu konstruēšanā un izgatavošanā, kā arī rasēšanā, kokapstrādē, metālapstrādē un elektronikā. Skolotāja vadībā audzēkņi izstrādā lidmašīnu modeļus samazinātā mērogā un piedalās vietējās un starptautiskās sacensībās.

Nodarbības vada Oskars Raudiņš

26. telpa

Pirmdienās 16.30-20.00
Otrdienās 16.30-19.20
Trešdienās 14.30-20.10
Ceturtdienās 14.00- 19.40
Sestdienās Sacensības 10.00- 12.00