Kuģu modeļi

Audzēkņi vecumā no 10 līdz 25 gadiem

Kuģu modelisma nodarbībās audzēkņi apgūst dažāda profila kuģu, zemūdeņu, laivu un jahtu modeļu konstrukciju, izgatavošanu un tehnisko dizainu. Skolotāja vadībā izstrādā kuģu, jahtu, laivu, zemūdeņu modeļus samazinātā mērogā – maketus, kā arī izmēģina roku brīvi peldošo kuģu modelismā – tie ir ar gumijas vai elektrodzinēju aprīkotu kuģu siluetu modeļi, kuri netiek vadīti.

Nodarbības vada Jurijs Terentjevs

33. telpa

Pirmdienās
Otrdienās 14.30-19.20
Trešdienās 14.30-19.20
Ceturtdienās
Piektdienās 18.00-20.00
Sestdienās
Svētdienās 10.00-12.00 sacensības, treniņi