Keramika

Audzēkņi vecumā no 7 līdz 25 gadiem

Radoši darbojamies ar māla pastu, gipša formām, podnieku virpu, angobām un glazūrām. Nodarbību mērķis ir iepazīstināt ar māla īpašībām un tā apstrādi, attīstīt iemaņas darbā ar materiālu, trīsdimensionālo domāšanu, estētisko, vizuāli emocionālo pasaules uztveri, palīdzēt realizēt audzēkņu radošās idejas un rosināt viņus radošam procesam.

Nodarbības vada Anda Laukevica

38. telpa

Pirmdienās
Otrdienās 14.00-19.30
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās 13.50-19.20