Gleznošana

Audzēkņi vecumā no 6 līdz 25 gadiem

Gleznošanas studijā var apgūt gleznošanas pamatus, kā arī pilnveidot jau iegūtās iemaņas un prasmes, attīstīt telpisko domāšanu un radošo uztveri, izprast kompozīcijas pamatus, izteiksmes līdzekļu veidus. Pasniedzēja palīdzēs audzēkņiem materializēt savas ieceres un attīstīt iemaņas praktiskajā darbā, kā arī attīstīt izjūtu krāsu attiecību pasaulē, dažādu līniju ritmos un laukumu pretnostatījumos.

Nodarbības vada Vaira Vanaga

23. telpa
Pirmdienās
Otrdienās 14.30-20.05
Trešdienās 14.30-19.20
Ceturtdienās
Piektdienās 14.30-19.20