Datorgrafika

Audzēkņi vecumā no 7 līdz 25 gadiem.

Audzēkņi iemācās strādāt ar aktuālajām un profesionālajām programmām – Photoshop, Ilustrator u. c., veicot radošus tematiskos uzdevumus grafikas dizaina jomā, kā arī iepazīst datorgrafikas vizuālos izteiksmes līdzekļus, to īpašības un specifiskās īpatnības. Attīsta prasmi veidot un vērtēt datorgrafikas darbus, kā arī apgūst informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pamatjēdzienus. Audzēkņu darbi apskatāmi pulciņa mājas lapā datorgrafikatjn.lv

Pieteikties kādā no grupām var sūtot PIETEIKUMA ANKETU

Nodarbības vada  Mārtiņš Linde,
29811900
21. telpa

OTRDIENA
14:30 – 15:50  3. grupa, 9-10 g.v.
16:00 – 17:20  4. grupa, 10-17 g.v.
18:30 – 19:50   5. grupa, 18-25 g.v.
TREŠDIENA
14:30 – 15:50  1. grupa, 7-8 g.v.
16:00 – 17:20  2. grupa, 8-9 g.v.
CETURTDIENA
14:30 – 15:50  3. grupa, 9-10 g.v.
16:00 – 17:20  4. grupa, 10-17 g.v.
18:30 – 19:50  5. grupa, 18-25 g.v.