Astronomija

Audzēkņi vecumā no 8 līdz 25 gadiem

Astronomijas nodarbībās mācīsimies pazīt zvaigznājus, izprast dažādas astronomiskas parādības, uzzināsim vairāk par Saules sistēmas planētām un citiem Visuma objektiem. Nodarbībās iepazīsimies ar debess ķermeņu pētīšanas metodēm, mācīsimies novērot, kā arī pilnveidosim priekšstatus par apkārtējo pasauli ārpus Zemes robežām, tās telpisko uzbūvi un attīstību laikā.

Aicinām iesaistīties arī TJN „Annas 2”  jauniešu astronomijas klubiņā, lai kopīgi organizētu vai piedalītos dažādos pasākumos un īstenotu projektus. Kluba dalībnieku tikšanās aptuveni reizi mēnesī.

Astronomijas nodarbības vada Iveta Murāne, t.nr. 29453718

un Emīls Veide, t.nr. 28277128

Vairāk informācijas: http://www.draugiem.lv/astroprojekti/ .

Kontaktinformācija: astro.annas2@gmail.com

35. telpa

Pirmdienās 17.15-20.00 (2.-4. kl.) I. Murāne
Otrdienās
Trešdienās 15.30-18.20 (5.-8. kl.) E. Veide
18.20 -21.00 (no 9. kl.) E. Veide
Ceturtdienās 17.15-19.20 (2.-4. kl.) I. Murāne
Piektdienās