Programmēšana

Audzēkņi vecumā no 8 līdz 20 gadiem.

Dažiem bērniem ļoti patīk rēķināt, padodas matemātika vai aizrauj it viss ar datoriem saistītais. Citi skolēni ir jau pietiekamā līmenī apguvuši angļu valodu un paši internetā meklē pamācības, kā uzprogrammēt šo vai to. Programmēšanas pulciņš ir piemērots gan skolēniem ar priekšzināšanām, gan bez priekšzināšanām. Iesācēji programmēšanas pamatus apgūst vizuālās programmēšanas valodā Scratch, programmējot paši savas spēles un citus interaktīvus projektus. Skolēni ar programmēšanas pieredzi mācās veidot Android un Windows projektus Java valodā, programmē robotus Arduino vidē vai risina olimpiāžu uzdevumus programmēšanas valodā C++. Spējīgākie audzēkņi piedalās valsts mēroga olimpiādēs un sacensībās, piemēram, Latvijas informātikas olimpiādē, Latvijas atklātajā datorikas olimpiādē un dažādās robotikas sacensībās. Par īpašiem nopelniem var arī saņemt iespēju pārstāvēt Latviju starptautiskā skolēnu programmēšanas konferencē.

Katra mācību gada sākumā audzēkņiem jāpilda matemātikas, loģikas un algoritmu tests. Balstoties uz testa rezultātiem, audzēkņi tiek sadalīti grupās. Kandidātu parasti ir 3 reizes vairāk nekā vietu grupās. Iesniegums dalībai pulciņā jāiesniedz līdz attiecīgā mācību gada 10. septembrim.

Nodarbības vada  pasniedzējs Raivis Ieviņš

21. telpa

OTRDIENA
3. pak. 1. grupa 19.30-20.50

TREŠDIENA
1. pak. 1. grupa 15.00-16.20
1. pak. 2. grupa 16.30-17.50
2. pak. 1. grupa 18.00-19.20
3. pak. 2. grupa 19.30-20.50

CETURTDIENA
1. pak. 3. grupa 15.00-16.20
1. pak. 4. grupa 16.30-17.50
2. pak. 2. grupa 18.00-19.20
3. pak. 3. grupa 19.30-20.50

SESTDIENA
10.00- 13.00 (sacensības)