Persiešu valoda

Audzēkņi vecumā no 16 līdz 25 gadiem

Persiešu valoda ir indoeiropiešu saimes irāņu atzara valoda, kurā runā pārsvarā Irānā, Afganistānā un Tadžikistānā. Nodarbību mērķis ir veidot audzēkņu pozitīvu attieksmi pret svešvalodu mācīšanos. Valodas mācīšanās ir motivēta un stimulējoša, un attīsta visus četrus valodas komponentus – klausīšanos, runāšanu, lasīšanu un rakstīšanu. Intelekta nemēdz būt par maz!

Nodarbības vada Biruta Jēgere

34. telpa
Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās 16.40-20.10
Piektdienās