Medicīna

Audzēkņi vecumā no 7 līdz 25 gadiem

Audzēkņi apgūst pirmās palīdzības sniegšanu, rūpes par savu un piederīgo veselību un veselības profilaksi. Nodarbībās iepazīstam arī mikrobu pasauli, bērnu un pusaudžu psiholoģiskās problēmas, kā arī seksuālās uzvedības kultūru. Īpašu uzmanību veltam ķermeņa kopšanai. Apmeklējam izstādes, muzejus un slimnīcas.

Nodarbības vada Rūta Rozentāle

27. telpa

Pirmdienās 15.00-17.00
Otrdienās  
Trešdienās 15.00-15.40
Ceturtdienās 15.00-17.00
Piektdienās 14.30-18.00