Jauniešu klubs

Audzēkņiem vecumā no 18 līdz 25 gadiem

Jauniešu kluba mērķis ir piesaistīt aktīvus un idejām bagātus jauniešus, lai kopīgi īstenotu savas idejas, kā arī veicināt interesantu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Klubā darbojoties, var iegūt zināšanas un praktisku pieredzi pasākumu, nometņu un projektu plānošanā, organizēšanā un izvērtēšanā. Kluba dalībnieki iemācās strādāt komandā un iegūst izpratni par jaunatnes politiku Latvijā un pasaulē.

 Apmācības jauniešiem „Projektu izstrāde un vadība

Aicinām jauniešus vecumā no 16 līdz 25 gadiem piedalīties TJN „Annas 2” Jauniešu kluba apmācību ciklā „Projektu izstrāde un vadība”!

Tev jau sen ir projekta ideja, bet nezini, kā to realizēt? Tu vēlies lietderīgi pavadīt vakarus un apgūt jaunas zināšanas, bet vēl nezini kur un kā?!

Nāc uz TJN „Annas 2” Jauniešu klubu, iemācies savu ideju pārvērst projektā un Tu sasniegsi savus mērķus ātrāk!

TJN „Annas 2” Jauniešu klubs mācību programmas ietvaros piedāvā jauniešiem (vecumā no 16 – 25 gadiem) iespēju piedalīties apmācībās  „Projektu izstrāde un vadība”. Apmācības notiks 12 nedēļas, vienu reizi nedēļā – otrdienās no plkst.17:30- 19:30, Annas ielā 2, Rīgā. Apmācības sākas 23.09.2014 plkst. 17:30

Nodarbību tēmas:
1. Iepazīšanās. Projektu vadības definīcijas un jēdzieni. Projektu veidi. Projektu ideju banka, savas idejas attīstīšana.
2. Projektu dzīves cikls, fāzes un procesi. Projektu izstrādes pamatprincipi.
3. Mērķu definēšana un līdzekļu noteikšana. Projekta īstenošanas programmas izstrāde un plānošana.
4. Projekta iekšējās un ārējās vides analīze.
5. Projekta realizācija.
6. Personāla atlase.
7. Projekta publicitāte.
8. Projekta grāmatvedība.
9. Projekta atskaišu sagatavošana.
10. Projekta konkursi, grantu shēmas jeb, kur iegūt finansējumu.
11. Projekta lietvedība.
12. Sava projekta prezentēšana.

Apmācības vadīs TJN „Annas 2” jauniešu kluba pedagogs – Aija Strazda, kura kopš 2004.gada aktīvi darbojas ar dažādiem fondiem – izstrādā projekta pieteikumus reģionāliem, nacionāliem un starptautiskiem projekta konkursiem un vada projektu ieviešanu, kā arī gatavo pieteikumus stipendijām mācībām, praksei un darbam ārzemēs.

Šīs apmācības ir piemērotas jauniešiem bez vai ar minimālām zināšanām par projektiem, to izstrādi un vadību. Nodarbības būs noderīgas arī, ja vēlaties rakstīt stipendiju pieteikumus ārvalstu izglītības iestādēm vai dibināt savu organizāciju. Paralēli teorētiskām zināšanām, norisināsies praktisks darbs pie projekta pieteikuma izstrādes. Apmācības beigās dalībniekiem būs jāprezentē savs projekts individuāli vai grupā.  Apmācības ir BEZ MAKSAS. Vietu skaits apmācībās ir ierobežots!

Pēc apmācību pabeigšanas tiek izsniegts apliecinājums par zināšanu apguvi. Vairāk informācijas par apmācībām rakstot uz e-pastu: a2youth@inbox.lv vai zvanot pa tālruni 27071252

35.telpa