Cita adīšana

Audzēkņi vecumā no 6 līdz 25 gadiem

Kāpēc “Cita adīšana”? Tāpēc, ka roku kustināšana, mēģinot uzadīt (notamborēt, noaust, izšūt utt.) it kā neiespējamo, veicina prāta kustināšanu. Tāpēc, ka atbilstoši katra spējām un vēlmēm ir iespēja attīstīt audzēkņos pārliecību par rokdarbiem kā par labu brīvā laika pavadīšanas veidu un veidot radoši brīvas personības.

Nodarbības vada Dace Balode

14. telpa

Pirmdienās 16.20-19.00
Otrdienās  
Trešdienās 16.20-18.20
Ceturtdienās  
Piektdienās