Tiek uzsākta rakstiska izsole telpām Annas ielā 2, Rīgā ar kopējo platību 19,7 kv.m. Izsoles nosacītā nomas maksa – 5,02 EUR/m2 (bez PVN). Pieteikums jāiesniedz līdz 07.02.2019. plkst. 16:30 Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā.

Pieteikums_Annas2

Sludinajums_Annas2

Rakstiskas izsoles nolikums_Annas 2

Nekustama ipasuma nomas ligums_Annas2

Izsoles rezultāti:
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas rīkotajā nekustamā īpašuma daļas Rīgā, Annas ielā 2, telpas Nr.62, ar kopējo platību 19,7m2, nomas tiesību izsolē tiesības slēgt nomas līgumu ir ieguvusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EIGERS VERTEX”, nosolītā nomas maksa – EUR 105,00 (neieskaitot PVN) mēnesī.

Pasākumu organizēšanai izīrējam Kamīnzāli – senatnīgi modernu telpu ar griestu velvēm, kamīnu, klavierēm un elegantiem galdiņiem.

Interesēties pa tālr.: 29205498