Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” iepirkums „Par CNC darbgalda iegādi”

Nr. TJN 2015/1

Paziņojums par lēmumu

Lēmuma pieņemšanas datums – 2015.gada 8. decembris

Lēmuma par rezultātiem publicēšanas datums – 2015.gada 9. decembris

Iepirkuma identifikācijas Nr.TJN 2015/1

Iepirkuma priekšmets – CNC darbgalda iegāde

CPV kods: 42632000-5,

Procedūras veids: iepirkums veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu;

Saņemto piedāvājumu skaits: 1

Līgumu izpildītājs un Līguma summa: SIA “KITEX” , līguma summa 7007.11 euro, ar PVN,

Uzvarējušā pretendenta nosaukums

SIA “KITEX”

Līgumcena euro (ar PVN)

7007.11