Tehniskās jaunrades nams “Annas 2″ piedāvā kvalitatīvu, profesionāli orientētu interešu izglītību. Bērni un jaunieši vecumā no 6 – 25 gadiem šeit var iepazīties ar amatiem, attīstīt pirkstu veiklību un prāta asumu, veidot savu talantu profesionāliem mērķiem. Pie mums ir radoša, brīva un darbu motivējoša atmosfēra. Orientēšanās uz konkrētu un taustāmu mērķi ir TJN “Annas 2″ sniegtās izglītības pamatā. Mācību programmas iedalāmas piecos galvenajos virzienos – tehniskā modelēšana, amatniecība & dizains, mākslas studijas, audiovizuālie mediji un citas programmas.

Darbs pulciņos, studijās un darbnīcās namā notiek pēc darbnīcu principa – pieredzējis speciālists strādā individuāli ar katru audzēkni atbilstoši viņa interesēm un sagatavotības pakāpei. Katru no darbnīcām ilgtermiņā veidojis tās skolotājs, šī pamatīgā pieeja vides veidošanā mums dod iespējas redzēt un saprast, kuri modernie uzlabojumi un inovācijas ir ieviešamas un attīstāmas mūsu apstākļos. Skolotājs šeit ir autoritāte, cienījams profesionālis, kurš realizē savas radošās ambīcijas arī ārpus TJN “Annas 2″ sienām.

TJN “Annas 2″ regulāri iesaistās pilsētas notikumos, kā arī organizē starptautisko īsfilmu festivālu “2ANNAS”, konkursu “Superpuika” 11-12 gadus veciem zēniem no visas Latvijas, Svētkus Annas ielā, animācijas filmu festivālu “Debessmanna” un dažādas audzēkņu darbu izstādes. TJN „Annas 2” Bērnu zinātnes centrs “Tehnoannas pagrabi” tiek novērtēts ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs.

TJN “Annas 2″ darbojas Eiropas Bērnu un jauniešu neformālās izglītības iestāžu asociācijā (EAICY), nama direktore Irēna Maskaļonoka ir tās prezidija locekle. Īpaši sirsnīgas attiecības mums ir ar Eimijas Bīlas fondu Keiptaunā, Dienvidāfrikas Republikā, kā arī ar bērnu ārpusskolas darba centru „Na sumskom” Maskavā, Krievijā.

Nama nosaukumam ir visciešākā saistība ar tā piezemēšanās vietu Annas ielā 2, Rīgā. Mūsu nams ir vienīgais šajā ielā un skanīgi nes tās vārdu savā nosaukumā. TJN “Annas 2″ iekļaujas arī Miera ielas republikā – vienā no Rīgas radošajiem kvartāliem. Kā patstāvīga interešu izglītības iestāde TJN darbojas kopš 1989. gada 1. marta.

Ja jūsu bērns ir darbīgs un zinātkārs, šeit viņam ir lielas izredzes saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Ja Tu pats meklē, ko labu darīt pēc stundām, paskaties kartē, kur mēs esam, un nāc šurp!

 

 

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālrunis 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontakpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs