Nometne “VasarANNA 2” norisināsies Tehniskās jaunrades namā “Annas 2″ no 12.06.-16.06.2017.

Nometnē tiks uzņemti 20 bērni vecumā no 7 līdz 9 gadiem, kuru deklarētā dzīves vietas adrese ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā vai viņi mācās kādā no Rīgas pilsētas izglītības iestādēm un kuriem ir vēlme lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Maksa par nometni – 95 EUR.

Nometnes pieteikuma anketu var lejuplādēt šeit vai saņemt to pie TJN “Annas 2″ dežuranta.
Aizpildītu un parakstītu anketu lūdzam nogādāt TJN “Annas 2″ dežurantam vai 30. kabinetā.

Par pieteikšanos interesēties pa tel. 22048199 (Linda) vai pa e-pastu: linda.smilga@gmail.com.