Spāņu valoda

Audzēkņi vecumā no 8 līdz 25 gadiem.

Spāņu valoda ir trešā populārākā valoda pasaulē, ko lieto vairāk nekā 21 pasaules valstī. Valoda ir apaugusi ar šo valstu kultūru un tāpēc ir svarīgi mācoties spāņu valodu, saprast arī tās multikulturālismu.

Valodas apguve iekļauj ne vien standarta gramatikas, izrunas, lasīšanas un runāšanas apguvi, bet arī tās kulturālo izpratni, kā arī dažādu spāņu akcentu apguve.

Šī kursa apguves laikā skolnieki apgūs spāņu valodas gramatikas, fonētikas pamatus, spēs orientēties spāniski runājošās valstīs un galvenās kultūrālās iezīmēs tajās.

Skolotājs – Miguel Andres Hernandez Giraldi.

Nodarbības otrdien un ceturtdien plkst. 14.00-16.40.