Uzņemam audzēkņus vecumā no 6 līdz 25 gadiem.

Pulciņiem, darbnīcām vai studijām iespējams pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu. Aizpildīto anketu jāiesniedz izvēlētā pulciņa skolotājam vai dežurantam.

Lai nodarbībām pieteiktos elektroniski, nepieciešams nosūtīt aizpildītu iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu tjn@riga.lv.

NOLIKUMS PAR LĪDZFINANSĒJUMU

UZŅEMŠANAS IESNIEGUMA VEIDLAPA

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI