Jaunumi

Izmaiņas

Decembrī nenotiek Gleznošanas pulciņa nodarbības pie skolotājas Vairas Vanagas. No 9. līdz 17. decembrim...

Aicinām darbā ēkas dežurantu

Aicinām pievienoties Tehniskās jaunrades nama "Annas 2" radošajam kolektīvam dienas dežurantu uz vienu pilnu...

Aicinām darbā pedagogu

Aiciām darbā pedagogu Bērnu zinātnes centrā "Tehnoannas pagrabi" uz 0,75 slodzi.

Bērnu velosacensībām — 80!

Bērnu velosacensībām — 80!

Bērnu velosacensību tradīcijas pirmie asni izdīga 4.Vienības brauciena finālā Uzvaras laukumā 1939. gada 27....

Sveicam mūsu audzēkni!

Sveicam mūsu audzēkni!

Sveicam mūsu audzēkni Kristu Ķīsi un darbnīcas "Cita adīšana" skolotāju Daci Balodi ar 3. vietu bērnu un...

2019./2020. mācību gada sākums

2019./2020. mācību gada sākums

Jaunais 2019./2020. mācību gads Tehniskās Jaunrades namā "Annas 2" sāksies 2. septembrī, tāpēc sākam jaunu...

Nodarbības jūnijā

Skolēnu vasaras brīvlaika laikā nodarbības Tehniskās jaunrades namā “Annas 2” notiks līdz jūnija beigām (ar...