VAKANCES

Tehniskās jaunrades namā “Annas 2″ vakances uz 02.05.2018.:

- Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā uz 1 likmi
- Pagarinātās dienas grupas skolotājs Bērnu zinātnes centrā “Tehnoannas pagrabi” uz 1 likmi
- Skaņu un mūzikas veidošanas studijas skolotājs uz 24 stundām