Aicinām pieteikties Atklātajam Latvijas skolēnu elektronikas konkursam “Rīga 2019”

Skolēni, kuri aizraujas ar elektroniku un viņu skolotāji laipni aicināti piedalīties Atklātajā Latvijas skolēnu elektronikas konkursā „Rīga 2019”, ko organizē Tehniskās jaunrades nams „Annas 2” sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, Rīgas Tehnisko universitāti, Valsts Izglītības satura centru un Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju LETERA.

Konkurss norisināsies ceturtdienā, š.g. 9. maijā. Arī šogad pasākumā iespējams piedalīties gan klātienes elektronikas konkursā – zināšanu testā, gan elektronikas darbu skatē – prezentācijā. Jomas iesācējiem, kas pirmo reizi piedalās šādā konkursā, dota iespēja piedalīties tikai zināšanu testā un pēc tam vērot darbu prezentācijas kā skatītājiem.

Dalībnieku pieteikšanās līdz 25.04.2019.

Lai lejupielādētu konkursa nolikumu spied šeit: TJN-Annas2-Nr.TJNA2-19-1-nos _ar grozijumiem

Tiešsaistes pieteikums atrodams šeit: https://forms.gle/irA5Tk38sSJgxUML8


Tehniskās jaunrades nams “Annas 2” jubilejas gadā īsteno interešu izglītībai veltītu simpoziju

Šogad Tehniskās jaunrades nams “Annas 2” atzīmē 30 gadu jubileju un kā vienu no jubilejas gadam veltītiem notikumiem 2.aprīlī īstenoja interešu izglītībai veltītu simpoziju “Interešu izglītība 21.gadsimtā: radošums, personība, karjera”. Pasākumā vienuviet tikās Latvijas interešu izglītības centru vadītāji, izglītības metodiķi un politikas veidotāji, lai kopā ar vietējiem ekspertiem un kolēģiem no Lietuvas un Nīderlandes diskutētu par iespējām un izaicinājumiem interešu izglītībā – laikā, kad Latvijas izglītības sistēmā notiek pārmaiņas. Jaunās izglītības sistēmas uzdevums ir palīdzēt skolēniem gūt dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tāpēc arī interešu izglītībā tiek aktualizēts jautājums – kā palīdzēt bērniem un jauniešiem veidot veiksmīgu nākotni?

Aicinātie vieslektori dalījās gan ar pieredzes stāstiem un pētījumu rezultātiem par interešu izglītības nozīmi bērnu un jauniešu personības veidošanā, radošuma attīstībā un nākotnes karjeras izvēlē, gan piedāvāja nākotnes redzējumu interešu izglītības attīstības perspektīvām. Simpozija pirmās daļas fokusā bija interešu izglītība kā nozīmīgs instruments bērnu un jauniešu radošuma izkopšanā, personības attīstībā un nākotnes karjeras izvēlē, bet otrā daļa tika veltīta neformālās izglītības procesiem un izaicinājumiem Eiropā un veiksmīgajām praksēm Latvijā un Lietuvā.

Radošums ir viena no svarīgākajām kompetencēm 21.gadsimtā. Par praktisko radošumu, kas mīt ikvienā cilvēkā un tā praktisko izmantojumu stāstīja Vita Brakovska, biedrības ZINIS vadītāja, kura vairāk nekā 10 gadu strādā ar jauniešiem, skolotājiem, uzņēmējiem un valsts pārvaldes sektoru, lai palīdzētu stiprināt indivīdu radošos resursus un to pielietošanu mērķu sasniegšanai. Ar personīgās pieredzes stāstu, kā interešu izglītība ir palīdzējusi akadēmiskajā un profesionālajā karjerā, dalījās Kim? Laikmetīgās mākslas centra dibinātāja Zane Čulkstēna, kura savulaik ir apmeklējusi nodarbības Tehniskās jaunrades namā “Annas 2”. Valdas Jankauskas, Lietuvas Jaunatnes centra direktors un Eiropas Bērnu un jauniešu neformālās izglītības iestāžu asociācijas (EAICY) prezidents, iepazīstināja klātesošos ar pētījuma “Neformālās izglītības ietekme veiksmīgas personības veidošanā” (Influence of non-formal education in the development of a successful personality) rezultātiem. Pētījumā apkopoti Lietuvā un straptautiski iegūti dati par kvalitatīvas neformālās izglītības pienesumu Z un Alfa paaudzes bērnu personības attīstībā. Līva Stūrmane, Jauno uzņēmēju “Jobs & Society” valdes locekle, prezentēja rezultātus no nesen veiktā pētījuma par darba tirgū pieprasītām prasmēm (“Darba tirgū pieprasītās prasmes: iespējas izmantot darba sludinājumu informāciju darba tirgus pieprasīto prasmju identificēšanā”, 2018), kas tika veikts kopā ar kolēģiem no Igaunijas. Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” struktūrvienības, zinātnes centra “Tehnoannas pagrabi”, dibinātāji Alvis un Dace Baloži dalījās ar profesionālās pieredzes stāstu, kā viņiem izdevies izveidot Baltijas valstīs pirmo zinātnes centru. Zinātnes centrā “Tehnoannas pagrabi” tiek izstrādātas novatoriskas izstāžu ekspozīcijas, apvienojot dabaszinātnes un mākslu, un centrs katru gadu ekskursijās uzņem lielu skaitu skolēnu. Par reģionu interešu izglītības centru situāciju runāja Bauskas BJC direktore Benita Svareniece, atsaucoties uz iepriekš īstenotiem pētījumiem par interešu izglītības lomu Latvijā un uzkrāto pieredzi, vairākus gadus vadot bērnu un jauniešu centru Bauskā. Gintaras Steponavičius, Lietuvas Republikas Seima deputāts un bijušais Izglītības un zinātnes ministrs, savulaik reformēja izglītības sitēmu Lietuvā un ieviesa jaunu neformālās izglītības finansēšanas modeli, kur “nauda seko skolēnam”. Ministrs stāstīja par šī modeļa ieviešanas procesu un sasniegtajiem rezultātiem, bet Lina Blaževičiūte, Lietuvas Jaunatnes centra Projektu nodaļas vadītāja vēlāk jautājumu par cita finansēšanas modeļa nepieciešamību Latvijā, kopā ar vēl citiem jautājumiem, uzdeva klātesošajiem interaktīvā aptaujā. Prof. dr. Renē Klarijs (Nīderlande), viens no spilgtākajiem simpozija dalībniekiem, jaunatnes lietu eksperts, autors vairāk nekā 24 grāmatām un vieslektors Eiropas un Krievijas lielākajās augstskolās, iepazīstināja ar viedokli par paredzamajām sociālajām, politiskajām un pedagoģiskajām izmaiņām un izaicinājumiem neformālajā izglītībā pasaulē 21.gadsimtā. Prof. dr. Klarijs prognozē, ka līdz 2050.gadam pasaulē valdīs trīs galvenās tendences — naudas, enerģijas un zināšanu demokratizācija — kas būtiski ietekmēs neformālās izglītības statusu un saturu.

Simpoziju noslēdza paneļdiskusija, kurā piedalījās Dina Vīksna, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes priekšniece, Astra Aukšmuksta, VISC Neformālās izglītības departamenta vadītāja, un Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre. Kopā ar moderatori Sandru Kropu tika diskutēts par interešu izglītības svarīgākajiem jautājumiem šodien: uz kādām jomām interešu izglītībai būtu jāorientējas? Cik nozīmīgi ir saglabāt tradicionālos interešu izglītības pulciņus? Kas ir ieguvēji, ja interešu izglītību pārnes uz skolām? Kā palīdzēt skolotājiem pārmaiņu laikā?

Simpozija mērķis bija aktualizēt interešu izglītību, kurai ilgstoši netiek pievērsta pietiekoši liela uzmanība. Sabiedrībā līdz šim nav raisījušās plašākas diskusijas par interešu izglītības lietderību un efektivitāti, arī pētījumi, kas saistīti ar interešu izglītības nozari Latvijā ir ļoti maz. Latvijas interešu izglītības modelis ir unikāls Eiropas kontekstā savas formas un satura ziņā, jo piedāvā bērnu un jauniešu interesēm atbilstošu neformālo izglītību, tādējādi lielā mērā sagatavojot audzēkņus tālākai profesionālajai izglītībai un izaugsmei. Pašlaik svarīgākais ir panākt, ka interešu izglītību tiek izprasta un organizēta, kā uz karjeru orientēta bērnu un jauniešu neformālā izglītība, attīstot bērnu individuālās kompetences.Simpoziju rīkoja Tehniskās jaunrades nams “Annas 2” sadarbībā ar Tehniskās jaunrades nama “Annas 2″ atbalsta biedrību Eiropas Bērnu un jauniešu neformālās izglītības iestāžu asociācijai EAICY un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.

Fotogrāfiju autors: Ainis Kursišs

Keramikas un zīmēšanas pulciņi atsāk darboties

Informējam, ka keramikas un zīmēšanas pulciņi pie nodarbību vadītājas Andas Laukevicas atsāk savu darbību no šīs piektdienas, 05.04.2019.

Lūdzu, sekojiet līdzi izmaiņām pulciņu nodarbību laikos.

Latvijā noslēdzies projekts “Pāriet uz ilgtspējīgu dzīvesveidu”

Marta sākumā Tehniskās jaunrades namā “Annas 2″ pulcējās cilvēki, kam tuva ilgtspējības un sakārtotas vides tēma. Latvijā noslēdzies projekts “Pāriet uz ilgtspējīgu dzīvesveidu”. Iesaistītās skolas ir izmēģinājušas projekta piedāvātās metodes mācību stundām, skolotāji ir atraduši, kuras skolēniem patīk vislabāk un nu ir gatavi dalīties savā pieredzē ar citiem.

Projekta noslēgums aizritēja vieglā un nepiespiestā gaisotnē, klausoties Ērika Loka dziedājumā un Māra Pīlāča raitajā runā. Katra skola, kas piedalījās projektā stāstīja savu pieredzi,  paužot, kas bija paticis un, kas sagādāja grūtības. Skolotāji atzina, ka visgrūtāk bija rast laiku šīs metodes izmēģināt, jo skolu programma pašlaik ir ļoti piesātināta.
Eco Baltia pārstāvis Raitis Kalniņš prezentēja, kā darbojas un uz ko tiecas viens no šī brīža lielākajiem un mūsdienīgākajiem atkritumu šķirošanas uzņēmumiem Latvijā un, kādas darba un izaugsmes iespējas šajā uzņēmumā iespējamas skolēniem, izvēloties nākamo profesiju.
Diena bija piesātināta un ražīga. Noslēgumā dalībnieki pauda viedokli, ka projekta tēma rosinājusi gan skolotājus, gan skolēnus domāt plašāk – ne tikai par atkritumu šķirošanu, bet par to, kā mūsu ikdienas rīcība un paradumi ietekmē mūsu rītdienu!
Spied te, lai noskatītos video:https://youtu.be/z3foWJ8MmlA

Tehniskās jaunrades nams „Annas 2” saņem īpašu sveicienu 30.dzimšanas dienā

Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” atbalsta biedrība rīkoja konkursu „TJN „ANNAS 2” JUBILEJAS PASTMARKA”, lai kopīgi ar Nama audzēkņiem sveiktu Tehniskās jaunrades namu „Annas 2” 30.dzimšanas dienā.

Konkursā tika iesniegti vairāk kā 20 darbiņi un apbalvošanas pasākumā 2019.gada 1.martā audzēkņi saņēma Biedrības pateicības par dalību konkursā un sirsnīgiem sveicieniem Nama jubilejā. Trīs audzēkņi par saviem iesniegtiem darbiem saņēma diplomus – Jasmīna Brīnuma no Sveču mākslinieciskās liešanas studijas, Katrīne Rubene no Papīra un tekstildizaina studijas un Normunds Krauze no Animācija studijas.

Diplomus ieguvušie darbi taps īstās pastmarkās, kas tiks dāvinātas Tehniskās jaunrades namam „Annas 2” jubilejā un ceļos pa Latviju, Eiropu un pasauli.

Dance Fitness nodarbība 25.martā

Dance Fitnesa nodarbība pie pedagoģes Ivetas Vīksnes 25. martā no plkst. 18:00. Nodarbība notiks Tehniskās jaunrades nama “Annas2″ spoguļu zālē.
Ja vēlies izkustēties un uzmundrināt savu ķermeni un prātu, nāc uz nodarbību un garantējam, ka tev patiks. Paņem līdzi arī draugu, jo kopā ir jautrāk.

Atvērtā nodarbība paredzēta jauniešiem no 12-25 gadiem.

Aicinām darbā rēķinvedi!


Ja Jums ir pamatzināšanas un izpratne par grāmatvedību, esat precīzs un atbildīgs, aicinām pievienoties Tehniskās jaunrades nama “Annas 2″ radošajam kolektīvam rēķinveža amatā uz vienu pilnu slodzi, darba alga 450 eiro (ar izaugsmes perspektīvām).

Jūsu pienākumos ietilps:
- apmaksas dokumentu apstrāde papīra formā un elektroniski;
- inventāra, pamatlīdzekļu un krājumu aprites dokumentācijas sagatavošana u.c.

Prasības:
-Vidējā vai augstākā izglītība;
-Grāmatvedības pamatzināšanas;
-Pieredze darbā ar datu bāzēm, datorsistēmām;
-Latviešu valodas zināšanas;

Savu CV sūti uz e-pastu tjn@riga.lv.

Elektronikas un robotu tehnikas pulciņa panākumi Siguldā

Šogad jau otro reizi Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” elektronikas un robotu tehnikas pulciņa komanda apmeklē Siguldu.
Janvārī pulciņa audzēkņi veica nobraucienus bobsleja trasē, realizējot Rīgas domes balvu nominācijā „par sasniegumiem interešu izglītībā”.
Februāra beigās piedalījāmies Latvijas robotikas čempionāta kārtā Siguldā – „Siguldas robotu kauss 2019”.

Freestyle robotu klasē 1. vietu ieguva Artūrs Kļaviņš ar darbu „Robotspēle „desas””. Savukārt, robotu līnijgājēju kategorijā Aleksejs Pekarskis un Bruno Grebstelis ieguva 2. vietu, apsteidzot visus sāncenšus no Latvijas, bet piekāpjoties Šauļu robotikas kluba pārstāvim no Lietuvas.

Šo rezultātu uzrādījušais jaunais robots tika pabeigts tikai vēlu iepriekšējā vakarā pirms sacensībām. Divi mūsu vecākās paaudzes (vairākus mēnešus veci! J) roboti ieguva 4. un 9. vietu.

Vairāk par pasākuma norisi lasi: https://www.sigulda.lv/public/lat/jaunumi/16931/

    
 

Piesakies bezmaksas kursiem “Bērnu veloaktivitāšu organizēšana sacensību formā”

Tehniskās jaunrades nams „Annas 2” aicina sporta pedagogus un citus interesentus uz profesionālās kompetences pilnveides programmas kursiem “Bērnu veloaktivitāšu organizēšana sacensību formā” (A programma, 12 stundas, saskaņojums Nr.RIMC-18-044)

Kursi notiks š.g.16. un 23.aprīlī 15.00-18.15 TJN „Annas 2” telpās Annas ielā 2 (teorija), praktiskie darbi pēc izvēles Biķernieku KSB, Uzvaras parka vai Bieriņu trasē (viena pēcpusdiena saskaņā ar grafiku). Kursi ir bezmaksas.

Laikā, kad aizvien vairāk pieaug velobraukšanas popularitāte, pieaug arī pieprasījums pēc organizētām bērnu veloaktivitātēm. Programma iepazīstinās ar bērnu veloaktivitāšu organizēšanas pamatprincipiem un rosinās klausītājus tās organizēt arī pašiem.

Lektori:

Aleksandrs Briedis, bērnu velosacensību organizators un interešu izglītības velopulciņu vadītājs ar vairāk kā 40  gadu pieredzi, TJN „Annas 2” interešu izglītības skolotājs;

Lauma Krogzeme, vairāk kā 10 gadus darbojas bērnu velosacensību organizēšanā un vadīšanā; TJN „Annas 2” interešu izglītības skolotāja

 

Pieteikuma anketu līdz š.g. 5.aprīlim iesūtīt ritenvasara@inbox.lv.

Vietu skaits ierobežots!

______________________________
Kursu plāns: kursu_plāns
Pieteikuma veidlapa: pieteikuma_veidlapa

Aicinām darbā!

Aicinām darbā Ēku uzraugu/-dzi uz 1 slodzi.
Darba samaksa pēc stundas likmes saskaņā ar Ministru kabineta 24.11.2015. noteikumiem Nr. 656.

CV sūtiet uz tjn@tjn.lv